Dự án tuyệt vời cần bàn tay tuyệt vời. Chúng tôi có thể không biết bạn chỉ được nêu ra, nhưng chúng tôi nghĩ rằng bạn muốn xây dựng một trang web tốt hơn. Cùng với nhau, chúng tôi đã sẵn sàng để thay đổi thế giới! Tại Phalcon, chúng tôi đang xây dựng một khuôn khổ tổng quan mới cho PHP; chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một hiệu suất tuyệt vời trong khi giúp bạn phát triển một cách dễ dàng và vui vẻ.

We hope that you enjoy Phalcon as much as we do. We always welcome your collaboration and help! You don't have to be a C developer to help Phalcon! There are many other areas that you can contribute:

Cảm ơn

Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người đóng góp và cũng như các thành viên của cộng đồng chúng tôi, đã làm cho khuôn khổ Phalcon là tốt nhất của loại hình này. Nói cách của các bạn và tham gia thúc đẩy cho chúng tôi làm tốt hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng và sự tin tưởng bạn khi đặt niềm tin vào Phalcon

Cảm ơn bạn đã bay cùng Phalcon <3